უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

29 აპრილი 2015

2015 წლის 6 მაისი, 17:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.შპს საერთაშორისო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2.შპს თბილისის საერთაშორისო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3.შპს უმაღლეს სასწავლებელ ორიენტირის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით