უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

11 ნოემბერი 2014

2014  წლის 20 ნოემბერი, 16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
     
დღის წესრიგი:
 
1. შპს საერთაშორისო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. მე-3 საკითხის შემდეგ არსებული საკითხების განხილვაზე გთხოვთ მობრძანდეთ 18:00 საათიდან.
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა