უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

6 მაისი 2015


2015 წლის 11 მაისი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.