დარგობრივი შეხვედრები კინოხელოვნების სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალისტებთან

8 მაისი 2015


6 მაისს პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში შექმნილი პროფესიული სტანდარტების და პროფესიათა ანალიზის, ასევე შესაქმნელი პროფესიული სტანდარტების იდენტიფიცირების მიზნით, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში - ტრანსპორტის, საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრში - კინოხელოვნების, ხოლო საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტში - სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალისტთა დარგობრივი შეხვედრები გაიმართა.

შეხვედრებს ესწრებოდნენ დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები.

დარგობრივი შეხვედრები კინოხელოვნების სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალისტებთან