შეხვედრები დასამატებელ პროფესიულ კვალიფიკაციებთან დაკავშირებით

15 თებერვალი 2012

2012 წლის 16 თებერვალს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული) გაიმართება შეხვედრები პროფესიული კვალიფიკაციების ნუსხაში დასამატებელი კვალიფიკაციების განხილვასთან დაკავშირებით.

 
13:00 სთ -  სასცენო ხელოვნების ოსტატი;
15:00 სთ - ხილ-ბოსტნეულის პირველადი გადამმუშავებელი (ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი);
17:00 სთ - პარიკმახერი (სტილისტი).

შეხვედრები დასამატებელ პროფესიულ კვალიფიკაციებთან დაკავშირებით