სემინარი რაოდენობრივი წიგნიერების მოდულის სწავლებაში

26 აგვისტო 2015


2015 წლის 26 აგვისტოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ კვლიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვაში ჩართული დაწესებულებების მასწავლებლებისათვის რაოდენობრივი წიგნიერების ზოგადი სავალდებულო მოდულის სწავლებაში სემინარი ჩატარდა.

სემინარი რაოდენობრივი წიგნიერების მოდულის სწავლებაში