პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

26 აგვისტო 2015

სხდომის თარიღი: 2015 წლის 3 სექტემბერი, 15:00 საათი 


მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული 

დღის წესრიგი: 

1. სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
2. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
3. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „სპექტრისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
4. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
5. სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ „მოდუსისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა; 
6. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „მერმისისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა. 


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად,მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.