პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 დეკემბერი 2015


სხდომის თარიღი: 2015 წლის 24 დეკემბერი 15:00 საათი
 

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული 

დღის წესრიგი: 

1. შპს დავით აღმაშენებლის აკადემიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 
2. შპს დავით აღმაშენებლის აკადემიისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
3. სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ „თეთნულდისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა; 
4. ა(ა)იპ - ფერმერთა სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.