ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 დეკემბერი 2015


სხდომის
 თარიღი: 2015 წლის 25  დეკემბერი 15:00 საათი. 

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ.№1, მე-4 სართული) 

1. შპს ზოგადსაგანმანთლებლო სკოლა ინტელექტში განხორციელებული მონიტორინგისშედეგების განხილვა;
2. შპს ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებისგანხილვა;
3. შპს თბილისის მწვანე სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4. შპს ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. ბათუმის რ.შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა-ლიცეუმში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.