ცვლილება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესში

29 იანვარი 2016


გაცნობებთ, რომ ცვლილება შევიდა „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებაში.

ცვლილება 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება.

იხილეთ ცვლილება