დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის სხდომაზე

23 მარტი 2012

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭა:


1. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის მართლმადიდებლურ ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლას;
2. სპს - ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგულ სკოლა ლიცეუმს;
3. შპს - იტალიურ სკოლას;
4. შპს - ქართულ სკოლას;
5. შპს - ,,ხერხემს’’;
6. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქო, ზუგდიდის წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიას;
7. ა(ა)იპ - საერთაშორისო ასოციაცია ,,ინტელექტს’’;
8. შპს - ოლიმპი თბილისი +ს;
9. შპს - ეროვნულ სკოლა გიმნაზიას;
10. ა(ა)იპ - კრეატიული განათლების სკოლას.

დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის სხდომაზე