პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 27 აპრილი 2016


2016 წლის 5 მაისი, 14:00 საათი 
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული) 

დღის წესრიგი: 

1. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიის“ მიერ ავტორიზაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის საკითხის განხილვა; 
2. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ეტალონის ავტორიზაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის საკითხის განხილვა. 


შენიშვნა:
 საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.