ჩარჩო დოკუმენტების საჯარო განხილვა მოეწყო

5 მაისი 2016


5 მაისს განათლების განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარადა ოპტიმიზაციის პროცესში შემუშავებული ჩარჩო დოკუმენტების საჯარო განხილვა. მოწვეულები იყვნენ საგანმანათალებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, შედგა დისკუსია და განხილულ იქნა ოპტიმიზირებული პროგრამების განხორციელების გზები და მისი უპირატესობები. დაწესებულებების წარმომადგენლების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები, კონკრეტულ მოდულებში დაზუსტდა სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტურად განხორციელების ხელშეწყობისვთის მნიშვნელოვანი დეტალები. განხილულ იქნა ჩარჩო დოკუმენტის შემდეგი პროექტები: 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით: 
ოფისის მენეჯერი; 
მდივან-რეფერენტი; 
არქივისტი; 

IT ტექნოლოგიების მიმართულებით: 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი; 
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი; 
სისტემების ადმინისტრატორი; 

ინჟინერიის მიმართულებით: 
მხატვრული ჭედვის სპეციალისტი; 
მხატვრული სხმულების სპეციალისტი; 
გრავირების სპეციალისტი 

ხელოვნებისა და აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით: 
ბაღის დიზაინერი; 
მებაღეობა; 

ჯანდაცვის მიმართულებით: 
მასაჟისტ-რეაბილიტატორი; 
ინსტრუქტორ-რეაბილიტატორი; 
სტომატოლოგის ასისტენტი; 
პირის ღრუს ჰიგიენისტი; 
კბილის ტექნიკოსი.