აკრედიტაციის სხდომის თარიღის შეცვლის თაობაზე

11 აპრილი 2012

2012 წლის 11 აპრილს 19:00 საათზე დანიშნული აკრედიტაციის სხდომა გადაიდო 2012 წლის 19 აპრილს, 19:00 საათზე.

აკრედიტაციის სხდომის თარიღის შეცვლის თაობაზე