პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 ივნისი 2016


2016 წლის 8 ივლისი 14:00 საათი
 
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ. №1, მე-4 სართული) 

დღის წესრიგი: 

1. შპს დავით ტვილდინის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
2. შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
3. შპს ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.