შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

9 აგვისტო 2016

2016 წლის 16 აგვისტოს, 12:00 საათზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივა - ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დანართი №4-ით განსაზღვრული სოციალური მეცნიერებების მიმართულების არსებული ქვედარგი/სპეციალიზაციის - დემოგრაფიის, დარგის/სპეციალობის ჩამონათვალში გადატანის საკითხი.

დაინტერესებულ პირებს, რომლებსაც გსურთ განხილვაში მონაწილეობის მიღება, გთხოვთ მომართოთ ცენტრს შემდეგ ტელეფონებზე: 2 200 220 (3509); 577 278 843 ან მოგვწეროთ ელფოსტაზე - info@eqe.ge.