დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის სხდომაზე

11 მაისი 2012

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების - საზოგადოებრივი  კოლეჯის სტატუსი მიენიჭა:

1. სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას;
2. შპს - საგანძურს;
3. შპს - ინტერბიზნესის აკადემიას;
4. შპს - ,,კოლეჯ  გამას’’;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭა:

5. ა(ა)იპ - მესტიის წმინდა ილარიონ ქართველის სახელობის მართლმადიდებლურ ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლას;
6. შპს - ,,ღონე ქვეყნისა’’-კერძო დაწყებით  სკოლას.

დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის სხდომაზე