გოდერძი კაბულაშვილი

სახელი გვარი
გოდერძი კაბულაშვილი
შიდა აუდიტის სამსახური

დაბადების თარიღი: 26.07.1979 წელი

გოდერძი კაბულაშვილმა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან გათანაბრებული) წრჩინებით ჩააბარა საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. იყო ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. (სტატუსი შეჩერებული, პირადი განცხადებით)

გოდერძი კაბულაშვილს აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა ისეთ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე, როგორებიცაა: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული სხვადასხვა თანამდებობები მათ შორის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის მოადგილე