შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 698240
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 18 აგვისტო 2020 13:45:5
თარიღი 17 აგვისტო 2020
საბჭოს მითითება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 694807
დასკვნა 1 გადმოწერა