შპს მეგასკოლის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს მეგასკოლის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1075301
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ნოემბერი 2020 12:11:50
თარიღი 6 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს მეგასკოლა
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1074604
დასკვნა 1 გადმოწერა