შპს სკოლა ეისის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს სკოლა ეისის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1075303
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ნოემბერი 2020 12:11:33
თარიღი 6 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს სკოლა ეისი
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1074604
დასკვნა 1 გადმოწერა