სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი ეკონომიკის” სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე

დასახელება სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი ეკონომიკის” სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 41866
გადაწყვეტილება გადმოწერა
გადაწყვეტილების დანართი გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 29 იანვარი 2021 17:1:49
თარიღი 29 იანვარი 2021
საბჭოს მითითება სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი ეკონომიკის” სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 41010