სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ევროპისმცოდნეობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ევროპისმცოდნეობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 183
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ნოემბერი 2019 16:16:37
თარიღი 1 ოქტომბერი 2019
საბჭოს მითითება სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 51
დასკვნა 1 გადმოწერა
დასკვნა 2 გადმოწერა