გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 12 მარ 2021 12 მარ 2028
აკრედიტაცია შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 12 მარ 2021 12 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 მარ 2021 12 მარ 2023
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 მარ 2021 12 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11 მარ 2021 13 მარ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 5 მარ 2021 5 მარ 2028
აკრედიტაცია შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 5 მარ 2021 5 მარ 2025