პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების

ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:

 

ნანა ყუფუნია - შპს "თბილცემენტ გრუპის"ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების პროექტის ხელმძღვანელი - საბჭოს თავმჯდომარე;

 

შორენა ჯაფარიძე - პროფესიული განათლების ექსპერტი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;


მარიამ ჩაგელიშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის   "კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში" - ექსპერტი;

 

ნინო ველთაური - სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორი;

 

გიორგი ხიშტოვანი - ა(ა)იპ - პი ემ სი  კვლევითი ცენტრის კვლევითი მიმართულების დირექტორი; 

 

დეა აბულაძე - სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს პროგრამების მართვის დეპარტამენტის "ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამის" ქვეპროგრამის - "ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა" - პროგრამული განითარების კოორდინატორი.

 

მარიამ ქუჩულორია - ა(ა)იპ - ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გენერალური დირექტორის მოადგილე; 

 

სერგო ნოზაძე - ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალთა ასოციაციის პრეზიდენტი;

 

რუსუდან გიგაშვილი - ა(ა)იპ - აგრო დუოს თავმჯდომარე;

 

ნინო კაკულია - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აწარმოე საქართველოში ინვესტორებთან ურთიერთობის მთავარი მენეჯერი;

 

ქრისტინე რზგოევა - სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული სამმართველოს უფროსი;

 

ნატალია კვაჭანტირაძე - საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე;

 

მაგდა ბოლოთაშვილი - სსკ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე - საბჭოს მდივანი.

 


 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2021 წლის 27 იანვრის №11 ბრძანება 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2020 წლის 22 იანვრის №13 ბრძანება 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 22 ნოემბრის №437 ბრძანება
  
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 13 სექტემბრის №245 ბრძანება

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 18 აგვისტოს №256 ბრძანება

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 12 აგვისტოს №311 ბრძანება