უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.


სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.

2020 წლის 1 მაისის მონაცემები

უნივერსიტეტები:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია

ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

12 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

13 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

14 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

15 შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი

16 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

17 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

18 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

19 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

20 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი

21 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

22 შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

23 შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი

24  ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

25 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

26 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი

27 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

28 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

29 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

30 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი 

31 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

32 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები:

33 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

34 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

35 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

36 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

37 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

38 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”

39 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

40 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

41 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

42 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი  

43 შპს - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

44  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

45 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

46 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

47 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

48 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი 

49 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი 

50 შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი 

51 შპს ბრიტანულის სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში 

52 შპს კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


კოლეჯები:

53  შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია (ყოფილი - შპს უმაღლესი სასწავლებელი ,,ჯორჯია")

54 შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმი (ყოფილი შპს "მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი", "ნიუ უნივერსითი" და "უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია" 2021 წელს შეიერთა შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი)

55 შპს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი - ნიუუნი (ყოფილი - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი)

 

 

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:
 

ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

2  ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

5 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

ა(ა)იპ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი