ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
1
2014-2017 წლის სტრატეგიული გეგმა 30 იანვარი 2015 16:7:38
2
2016-2020 წლის სტრატეგიის დოკუმენტი 26 დეკემბერი 2016 16:38:48